IT Jobs in Latvia

Ad unit

Biznesa linijas vaditajs / -a  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Kopa ar pieredzejušu komandu un profesionalu atbalstu izveidot PAVS biznesa un tehnisko attistibas planu, istenot to.Vadit komandu, organizet ikdienas darbus, nodrošinot augstu komandas iesaisti un tas profesionalo attis
Riga, Latvia
Sep 15, 2021

Full Stack Developer (Node.JS)  

Mira Commerce
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Telecommute
Remote/Online Job
We are looking for a remote Full Stack Developer (Node.JS) to bring talent and passion for technologies to our eCommerce development team. As we are growing across our services that include digital platforms implementati
Riga, Latvia
Aug 27, 2021

Control Center Support specialist, Riga  

EXANTE
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
EXANTE is a next-generation investment company and our products are used worldwide. We service customers and operate globally from 10+ offices in Europe and Asia. Our company continues to grow in numbers and coverage yea
Riga, Latvia
Aug 20, 2021

Information Security Officer  

Clear Junction
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
We have an exciting opportunity for an Information Security Officer (ISO) to join our Security team in Riga, Latvia.Clear Junction is a global payments company, licensed and regulated by FCA in the UK, that offers regula
Riga, Latvia
Aug 3, 2021

.NET Programmetajs  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Uz dokumentu vadibas sistemu bazetu risinajumu izstrade, konfigurešana un ieviešana.Piedališanas tehniskas dokumentacijas sagatavošana.Sadarbiba ar sistemas analitikiem, praktisku padomu un ieteikumus sniegšana par daadi
Riga, Latvia
Jul 28, 2021

Jaunakais .NET Programmetajs  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Uz dokumentu vadibas sistemu bazetu risinajumu izstrade, konfigurešana un ieviešana.Piedališanas tehniskas dokumentacijas sagatavošana.Sadarbiba ar sistemas analitikiem, praktisku padomu un ieteikumus sniegšana par daadi
Riga, Latvia
Jul 28, 2021

Control Center Engineer, Riga  

EXANTE
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
EXANTE is a next-generation investment company and our products are used worldwide. We service customers and operate globally from 10+ offices in Europe and Asia. Our company continues to grow in numbers and coverage yea
Riga, Latvia
Jul 13, 2021

Projektu administrators / -e  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Sagatavot ligumus un to grozijumus, ka ari pienemšanas - nodošanas aktus; saskanot tos ar klientu un organizet parakstišanu.Komunicet ar klientiem ikdienas jautajumos un iesaistities problemsituaciju risinašana.Administr
Riga, Latvia
Jun 22, 2021

Iespeja parkvalificeties par ABAP programmetaju  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Nav noslepums, ka IT joma strauji attistas un sniedz lieliskas iespejas jebkuram, kurš taja darbojas. Bet tas priekša ir diezgan dzila aiza, kura japarvar tiem, kuri grib šaja joma stradat, jo biei sakotnejas prasibas pe
Riga, Latvia
Jun 19, 2021

Integraciju izstradatajs/-a  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Pamatojoties uz sistemu analitiku sagatavoto specifikaciju un izmantojot JDeveloper un Oracle SOA Suite, izstradat un testet sistemu integracijas.Sagatavot nodevumu.Izstradat tehnisko dokumentaciju.RequirementsTu esi ide
Riga, Latvia
Jun 19, 2021

SAP risinajumu arhitekts  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Veikt SAP sistemas funkcionalas un tehniskas arhitekturas projektešanu.Spet pamatot atbilstoša tehniska risinajuma izveli un ta priekšrocibas.Novertet kopeja risinajuma apjomu un saregitibu.Konsultet un atbalstit klientu
Riga, Latvia
Jun 19, 2021

Programmetajs / -a (Oracle SOA Suite)  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Pamatojoties uz sistemu analitiku sagatavoto specifikaciju un izmantojot JDeveloper un Oracle SOA Suite, izstradat un testet sistemu integracijas.Sagatavot nodevumu.Izstradat tehnisko dokumentaciju.RequirementsTu esi ide
Riga, Latvia
Jun 15, 2021

Iespeja stradat IT joma - Lietotaju atbalsta specialists  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Telecommute
Remote/Online Job
Mes šobrid meklejam kolegi, kurš palidzetu mums ar dokumentu vadibas sistemas DocLogix uzturešanu un attistišanu.Darbs pie esošas sistemas uzturešanas ir viens no labakajiem un vieglakajiem veidiem, ka apgut IT iemanas u
Riga, Latvia
May 20, 2021

Sistemu analitikis  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Klientu biznesa procesu analize, tai skaita piedališanas intervijas prasibu izgušanas laika. Sistemas funkcionalo un nefunkcionalo prasibu analize. Lietotaja stastu izveide un to akcepttestešanas kriteriju noteikšana. Si
Riga, Latvia
May 20, 2021

Informacijas sistemu inženieris / -e  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Nodrošinat tehnisko atbalstu DocLogix, kas ir uz Microsoft tehnologijam bazeta dokumentu un biznesa parvaldibas sistema:Uzturet un administret DocLogix instances klientu izvietotaja infrastruktura.Veikt tehnologiski komp
Riga, Latvia
May 1, 2021

QA Engineer  

Avalanche Labs
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
THE ROLESWe have various roles on offer in various fields, where you will be performing a full testing cycle (starting from requirements analysis to test execution and closure) within a particular system domain;You will
Riga, Latvia
Apr 28, 2021

WordPress Developer (Senior level)  

Mediapark
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
To all WordPress enthusiasts! We are looking for an experienced and passionate WordPress Ninja to join our international team! As a Senior WordPress Developer at Mediapark, you will be responsible for both back-end and f
Riga, Latvia
Apr 27, 2021

WordPress developer (Intern / Junior -level)  

Mediapark
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Telecommute
Remote/Online Job
To all WordPress enthusiasts! We are looking for people who are interested in WordPress and want to start their carrier with our international team as Intern or Junior WordPress Developer! So If you are inexperienced but
Riga, Latvia
Apr 20, 2021

SAP ABAP tehniskais konsultants/-e  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Sadarbiba ar SAP funkcionalajiem konsultantiem izstradat jaunus biznesa risinajumus un veikt izmainas esošajos. Piedalities jaunu SAP projektu ieviešana un esošo SAP sistemu uzturešana.Veikt tehniska risinajuma noverteju
Riga, Latvia
Apr 20, 2021

Sistemu analitikis dokumentu vadibas sistemai  

Helmes
Type
Full Time
Shift
Morning
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Category
IT
Klientu biznesa procesu analize, tai skaita piedališanas intervijas prasibu izgušanas laika.Veikt klienta prasibu analizi un piedavat labakus risinajumus. Darba uzdevumu sagatavošana programmetajiem.Veikt sistemas konfig
Riga, Latvia
Apr 14, 2021