HR praktikants

HR praktikants
Kinetics Nail Systems , Latvia

Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Sep 18, 2021
Last Date
Dec 18, 2021
Location(s)

Job Description

Ja Tu velies

 • Praktizet HR vai lidziga joma studijas iegutas zinašanas
 • Redzet ka Tavas zinašanas partop rezultata
 • Uznemties iniciativu un atklat savu radošo potencialu


Mes Tev uzticesim

 • Personala datu apstradi
 • Dokumentu kartošanu
 • Asistešanu daados svarigos ikdienas darbos
 • Lidzdarbibu uznemuma personala vadibas procesos un aktivitates
 • Informacijas apkopošanu

Requirements

No Tevis sagaidam

 • Velmi teoretiskas zinašanas pielietot prakse
 • Interesi un speju darboties daadas sistemas un tehniksas vides
 • Labas sadarbibas un komunikacijas spejas
 • Patiesu interesi par personala vadibu
 • Labas latviešu un anglu valodas prasmes

Benefits

Mes Tev piedavajam

 • Iegut pieredzi un zinašanas nozare, kura esam vieni no Eiropas lideriem
 • Apvienot teoretiskas zinašanas ar realu darba pieredzi
 • Mudienigu un dinamisku prakses vietu
 • Apamkasatu prakses vietu EUR 500,00 (bruto)
 • Atvertu un atbalstošu organizacijas kulturu

Job Specification

Kinetics Nail Systems

Information Technology and Services - Riga, Latvia