Biznesa linijas vaditajs / -a

Biznesa linijas vaditajs / -a
Helmes , Latvia

Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Sep 15, 2021
Last Date
Dec 15, 2021
Location(s)

Job Description

 • Kopa ar pieredzejušu komandu un profesionalu atbalstu izveidot PAVS biznesa un tehnisko attistibas planu, istenot to.
 • Vadit komandu, organizet ikdienas darbus, nodrošinot augstu komandas iesaisti un tas profesionalo attistibu.
 • Veidot attiecibas un nodrošinat labu komunikaciju ar klientiem un sadarbibas partneriem.
 • Planot, organizet un realizet sistemas un pakalpojumu pardošanu esošiem un jauniem klientiem.
 • Sekot lidzi jaunumiem un tendencem IT un personala vadibas joma.

Requirements

 • Pieredze projektu vadiba, velams programmaturas izstrade vai produkta/pakalpojuma vadiba.
 • Laba izpratne par programmaturas izstrades procesu un pieredze komandas darba organizešana ar agilemetodologiju.
 • Velama augstaka izglitiba IT vai vadibas joma.
 • Pieredze komandas vadišana un velme klut par iedvesmojošu vaditaju.
 • Uznemejdarbibas domašana, ka ari zinašanas par finansem un budetu.
 • Speja uznemties atbildibu un velme ietekmet - iedvesmot, vadit, parliecinat, risinat sarunas.
 • Labas latviešu un anglu valodas zinašanas, gan rakstiski, gan mutiski.

Par priekšrocibu tiks uzskatita

 • Zinašanas un pieredze personala vadibas un/vai algu vadibas procesos

Benefits

 • Iespeju attistit un veidot Personala un algu vadibas sistemu (PAVS) viena no pieredzes bagatakajiem IT uznemumiem Latvija.
 • Atbalstu profesionalai attistibai un izaugsmei.
 • Elastigu darba vidi un darba laiku, t.sk., iespeju stradat attalinati.
 • Samaksu no 2500 lidz 3200 EUR bruto menesi (atkarigs no pieredzes).
 • Veselibas apdrošinašanu pec parbaudes laika beigam.
 • Brivdienu dzimšanas diena.

Job Specification

Helmes

Information Technology and Services - Tallinn, Estonia