Tulkošanas projektu vaditajs/-a

Tulkošanas projektu vaditajs/-a
Amplexor , Latvia

Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
Unspecified
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Sep 4, 2021
Last Date
Dec 4, 2021
Location(s)

Job Description

Amplexor ir starptautisks uznemums, kas piedava valodu un satura risinajumus un tehnologiju pakalpojumus. Vairak neka 30 gadus mes palidzam daadu nozaru uznemumiem gut panakumus starptautiskajos tirgos. 2020. gada Amplexor pievienojas Acolad grupai, nostiprinot grupas vadošo poziciju daadas nozares.


Aicinam sava komanda motivetu un macities gribošu tulkošanas projektu vaditaju, kuras/-a galvenie pienakumi bus:

 • Planot, organizet un kontrolet tulkošanas projektu izpildi
 • Nodrošinat tulkotajiem nepieciešamo tehnisko atbalstu
 • Nodrošinat projektu izpildi saskana ar pasutitaju prasibam un metodologiju
 • Parzinat un nodrošinat galvenos uznemuma darbibas raditajus (kvalitate, produktivitate, rentabilitate) sava amata atbildibas ietvaros

Requirements

 • Teicamas anglu valodas zinašanas
 • Italu valodas zinašanas tiks uzskatitas par priekšrocibu
 • Darba pieredze projektu koordinešana tiks uzskatita par priekšrocibu
 • Augsts pašmotivacijas limenis, speja ieverot stingri noteiktus izpildes terminus un organizet lielus darba apjomus
 • Atrums, precizitate, rupigums ikdienas darbu izpilde
 • Speja rast risinajumus nestandarta situacijas un uznemties atbildibu
 • Velme nepartraukti macities un profesionali attistities
 • Labas komunikacijas spejas, prasme risinat konfliktsituacijas
 • Labas iemanas darba ar MS Office programmam, ipaši MS Excel (zinašanas par tulkošanas rikiem, piemeram, TRADOS tiks uzskatitas par priekšrocibu)
 • Benefits


  • Konkuretspejigu atalgojumu (atalgojums menesi no 1140,00 EUR lidz 1500,00 EUR), veselibas apdrošinašanu, apmaksatus valodu kursus un ikgadejos bonusus
  • Darbu starptautiska, dinamiska un stabila uznemuma ar vairak neka 30 gadu pieredzi
  • Iespeju profesionalai izaugsmei starptautiska uznemuma
  • Lieliskus un pozitivus kolegus no daadam valstim, ka ari teicamus darba apstaklus jauna A klases biroja. Vairak par uznemumu (https://www.youtube.com/watch?v=5NX1WAL8Bjwamp;t=1s)


  Job Specification

  Amplexor

  Information Technology and Services - Nantes, France